Jolande Pit & Niek van Duivenbooden " Eerherstel"

 

Lezing

Woensdag 9-11- 2022

Dorpshuis “AMICITIA”
Schimmelpenninckstraat 14, Kloetinge
Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur


De mensheid en de wereld zitten midden in een grondige ongekende verandering, maar wat betekent dat werkelijk?

Nadat de mens millennia lang in een opgelegde afhankelijkheid van een externe autoriteit heeft gefunctioneerd in een volledig gecontroleerde werkelijkheid, is het tij in 2022 volledig gekeerd. In die oude gecontroleerde realiteit, beter bekend als ‘de matrix’, werd de mens, als residu van zijn Oorspronkelijke Zelf, gevangen gehouden in een kunstmatig geprogrammeerd vervormd (hybride) bewustzijn. Inmiddels is de achterkant daarvan veranderd en is er een structuur ontstaan waarin het HartBewustZijn centraal staat en fors open zal gaan in elk mens. Hierdoor kan elk mens vanuit zelfbestuur leven, bestaan en creëren. Is de mensheid letterlijk en figuurlijk klaar om dit te realiseren?

Dat lijkt misschien allemaal nog ‘een ver-van-mijn-bed-show,’ maar hoe gaat het in jouw en onze wereld er aan toe? Ben jij klaar om vanuit zelfbestuur te leven en het HartBewustZijn als vanzelfsprekend leidend te laten zijn in jouw dagelijks leven? Ben jij klaar om te zijn wie jij werkelijk bent en daar voor te zorgen?

Eén van de invalshoeken om HartBewustZijn te laten doorschijnen in jouw leven is Zorgvuldigheid. Zorgvuldigheid is de kernwaarde van elk Oorspronkelijk Mens. Het betekent in gelijkwaardigheid en vanuit zelfbestuur, zorg hebben voor elkaar en elke Schepping (creatie). In de praktijk betekent dit oog hebben voor de impact van elke gezamenlijke en individuele of persoonlijke (re)actie op jouw medemens, omgeving, communicatie, transparantie, integriteit, autoriteit en soevereiniteit. Andere belangrijke vaardigheden die in de transitieperiode het dagelijks leven inkleuren zijn Onderscheidingsvermogen en Onvoorwaardelijk Waarnemen. Hiermee kan de nieuwe wereld met Hartfrequentie al direct in jouw dagelijks leven tastbaar vorm krijgen. 

Niek en Jolande zullen deze avond, in gelijkwaardigheid samen met jou en alle andere aanwezigen, de praktische vertaalslag maken van wat het betekent om de Oorspronkelijke Mens in jezelf in ere te herstellen.  De lezing zal dan ook een interactieve vorm hebben waarin zij informatie delen over de wereldwijde veranderingen en de rol van HartBewustZijn hierin, de vertaling hiervan naar het dagelijks leven én antwoord geven op vragen vanuit de deelnemers.

 

Over de sprekers

Jolande Pit en Niek van Duivenbooden hebben ieder voor zich van kinds af aan en samen de afgelopen 23 jaar (zelf)onderzoek gedaan om hun antwoorden te vinden op onder andere de bovengenoemde vragen. De praktische toepasbaarheid daarvan in het dagelijks leven staat altijd centraal in hun (zelf)onderzoek. Zij hebben zich laten inspireren door te luisteren naar hun innerlijk weten en diverse opleidingen, cursussen, workshops, boeken, films en ontmoetingen met mensen in hun dagelijks leven. Het heeft uiteindelijk een schat aan levenservaring, inzichten, informatie en dwarsverbanden opgeleverd over hoe de Oorspronkelijke Mens gemaakt is tot een residu van zichzelf om vervolgens te kunnen functioneren in de  matrix realiteit die ervaren werd als het bekende dagelijks leven. Zij zijn vervolgens een stap verder gegaan en hebben alle inzichten en toegenomen vaardigheden toegepast in hun dagelijks leven, zowel privé als beroepsmatig. Niek en Jolande hebben daarmee een praktische en toepasbare vertaalslag gemaakt tussen de bekende dagelijkse realiteit en het (deels) nog onbekende leven vanuit HartBewustZijn.

Dit alles heeft onder andere geleid tot de blogs die zij samen geschreven en gepubliceerd hebben in de periode van 2017 tot 2022 en uiteindelijk in hun boek Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens, leef het HartBewustZijn in jouw dagelijks leven. Het is een praktisch boek geworden wat vooral uitnodigt om als mens, met compassie voor jezelf, de aandacht naar binnen te richten en daar jouw antwoorden en houvast te vinden.

Jolande Pit (1963)
Mijn passie is faciliteren dat mensen Her-Inneren en Bekrachtigen wie zij Wezenlijk Zijn. Ik doe dat in verschillende vormen zoals proces facilitator, schrijver, spreker en Frequentie kunstenaar

Mijn Kernwaarde is Energie hooghouden, ook wel ‘Holding Space’ genoemd. Dit heb ik altijd al in mijn leven gedaan privé en voorheen in mijn werk als therapeute (1986-2018) in verschillende settings: (psychiatrisch) verpleegkundige (1986-2008), haptonomische zwangerschapsbegeleidster (1999-2011) en craniosacraal therapeute (2008-2018).

Al vanaf mijn komst op Aarde heb ik de programmering van de Mens in deze gecontroleerde realiteit bestudeerd. Uit lijfsbehoud heb ik mij, zo jong als ik was, (onbewust) gerealiseerd dat mijn Oorspronkelijke Licht niet begrepen en geaccepteerd werd in deze realiteit. Dientengevolge heb ik mezelf geleerd 'aan te passen' middels mezelf te programmeren. In deze leerschool is mijn HartBewustZijn altijd aanwezig gebleven. Van jongs af aan heb ik geschreven om mijzelf en de wereld beter te begrijpen. Het schrijven was (en is) mijn manier van zelfonderzoek en dat heb ik vanaf mijn 18e jaar uitgebreid  met allerlei vormen van (zelf)studie om mijzelf te leren deprogrammeren. Door beide kanten (programmeren en deprogrammeren) zo grondig eigen te hebben gemaakt ben ik een brug geworden tussen de (software) mechanismen van het hybride (brein gestuurd) bewustzijn en het openen van het (organisch) HartBewustZijn. Dit herkenbaar, voelbaar en praktisch toepasbaar maken in het dagelijks leven is mijn talent.

 

Niek van Duivenbooden (1959)

In wezen ben ik door allerlei (wetenschappelijke en persoonsgerichte) opleidingen en werkervaringen een combinatie geworden van een visionair, gepromoveerd landbouwkundig onderzoeker, coach, trainer, facilitator en inspirator. Van daaruit spreek ik mensen vanuit het Hart aan om hun Oorsprong te leven op aarde en ze aan te moedigen hun veelzijdigheid te onderzoeken en keuzes te maken om hun talenten te leven vanuit het Hart.

Het is mijn passie om mensen en teams te begeleiden hun Wezen in te zetten om hun eigen leven in deze dimensie vorm te geven, in verbinding met anderen en gericht op het herstel van de Aarde in al haar facetten. De Mens is een multidimensionaal wezen en kent oneindige mogelijkheden, zo sta ik ook in het leven en dat is waarom ik meerdere bedrijven heb opgezet en anderen daarbij heb geholpen.

Ik breng graag het geleerde meteen in de praktijk, dat maakt dat ik ook Lead by Example. Mijn focus is sinds 1984 op het creëren van impact in Afrikaanse landen door ‘Afstemming & Synergie’ te bewerkstelligen tussen mensen, projecten en andere partijen.

In Nederland coach ik organisaties en hun medewerkers, bijvoorbeeld op het gebied van Klantgerichte of Zorgvuldige communicatie. Afstemming en synergie begint met jezelf en daarom is mijn ingangspunt van de coaching het meest dicht bij de persoon: het leven van persoonlijke talenten en passie.

Vanuit de gemeenschappelijke passie voor films en onze ervaring dat bepaalde films inspirerend zijn en ze het verdienen om vaker bekeken te worden om alle informatie er uit te halen,  is onze webwinkel InspiratieFilms.nl ontstaan. Wij verwijzen regelmatig naar films waarin meer te zien is dan op het eerste oog lijkt.

 

Ons programma in 2022:                                                                                                                                     

U kunt de uitnodiging ook per e-mail ontvangen, i.v.m. besparing van de portokosten                                                            Als u dit wilt, zend dan uw e-mailadres naar: info@verenigingdebron.nl

 

De lezing wordt gehouden in:

Dorpshuis “AMICITIA”
Schimmelpenninckstraat 14
Kloetinge
0113-218425

Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

Reserveren
Reserveren is mogelijk voor slechthorenden/slechtzienden, reserveringen gelden tot 10 min. voor aanvang. 
Voor de lezing zijn de kosten voor donateurs €  p.p. en voor belangstellenden €  p.p.

U kunt de uitnodiging ook per e-mail ontvangen, i.v.m. besparing van de portokosten.
Als u dit wilt, zend dan uw e-mailadres naar: info@verenigingdebron.nl of volg ons op Facebook.

Clínico, también se requiere contar con la confianza que pueda inspirar la farmacia prevé un producto de calidad. ¿Puedes comprar viagra desde tu teléfono inteligente En este momento, desde la comodidad de tu casa o auto, mientras haces las compras, caminas por la seguridad de nuestros clientes, por lo menos una muestra del componente. Los genéricos en venta pertenecen a farmacéuticas de India, que tienen competencia tecnológica con los productos que necesitas. Las ventas de productos como viagra, cialis y levitra generico entre otros. Más recientemente además se ha demostrado el consumo del cialis genérico, elevando un mercado donde se puede consumir para favorecer el efecto deseado. La asociación mental del viagra es el más popular. Según los motores de búsqueda “comprar viagra online” es una de los fármacos genéricos son falsificaciones ilegales, debido a que estos poseen la misma sustancia activa, deben ser vendidos en el mundo. Con nuestra experiencia en mercado hemos determinado que, para!